Last ned utskriftsvennlig utgave her

 

 

 

HUSKELISTE – OFFENTLIG SEKTOR                                             Oslo, våren 2019

 

Dette bør du ta med til Seniorkurset om du ønsker en konsultasjon med pensjonsberegning. 

 

1. Pensjonsberegning fra NAV: AFP offentlig sektor etterfulgt av alderspensjon: framtidig beregning.
2. Pensjonsberegning fra NAV: Alderspensjon: framtidig beregning.
3. Fra SPK, KLP/ andre: oversikt over summert medlemstid og gjennomsnittlig deltid.
4. Fersk lønnslipp.
5. Siste fripolisebrev fra tidligere private arbeidsforhold.
6. Siste skriv fra forsikringsselskap/andre om egenbetalte pensjoner (IPA/IPS mv)
7. Skatteoppgjør og Utskrift av grunnlag for skatt 2017. NB: to dokumenter.  (2018 når den kommer)
8. Dersom du alt har en løpende pensjon i dag: ta med alt du har fått av papirer.

 

Forklaringer:

-1 og 2: Du må selv kontakte NAV. Logg deg inn på nav.no, videre på Din pensjon, klikk på Pensjonskalkulator, følg alle anvisningene for deg som jobber i offentlig sektor, og print ut det du vil ha oversikt over. Helst bør du få ut ca 10 sider oversikt med tittel AFP offentlig sektor etterfulgt av alderspensjon: framtidig beregning. (klikk til slutt på detaljer og skriv ut). Beregningen skal vise all opptjening (pensjonspoeng/pensjonsbeholdning) sammenhengende for hvert år du har vært i arbeid, med utregnet sluttoengtall, grunnpensjon, tilleggspensjon, eventuell inntektspensjon osv. ved pensjoneringsaldre. Du kan også få ut beregning som kun viser uttak av folketrygd (på toppen av lønn) der du må velge uttaksalder. Du kan få hjelp til alt dette ved å ringe NAV på 55 55 33 34. NB. Du er nødt til å ha med en oversiktsberegning fra NAV, selv om duhar full tid (30/30) i pensjonskassen.

 

3. Om du alt har minst 30 medlemsår i full stilling behøver du ikke kontakte pensjonskassen /tjeneste- pensjonsleverandøren for denne oversikten. I alle andre tilfeller må du det, og spesielt om du har litt til og fra med forskjellig deltid. Ring eller mail og be om å få det tilsendt enten pr post eller på mail. (Disse dokumentene får du ikke på NAV. NAV vet ingen ting om din opptjeningstid i offentlig sektor!).

Har du vært medlem i flere offentlige tjenestepensjonsordninger må du kontakte alle sammen.

 

4. Forsøk å finne /laste ned en vanlig måned. Ikke juni eller desember.

 

5. Bare aktuelt om du har hatt fartstid i privat sektor tidligere og fått tilsendt skriv om pensjoner.

 

6. Bare aktuelt om du har kjøpt slike forsikringer tidligere.

 

7. Du må ikke forveksle med skattekort som ikke kan brukes. Du skal ha lavere skatt på pensjonene enn det du har i skatt på lønn i dag. Merk at det er to dokumenter, som alle har fått tilsendt fra Kemneren, eller du må laste ned fra Altinn.

 

8. Dette er bare aktuelt om du
- har tatt ut alderspensjon fra folketrygden etter fylte 62 år
- har etterlattepensjon / pensjon til gjenlevende eller uføretrygd fra folketrygden
- har ektefellepensjon eller uførepensjon fra offentlig pensjonskasse/offentlig ordning/privat ordning.
Har du pensjon fra folketrygden i dag må du ta med «Vedtaksbrev» fra NAV. Ta med hele brevet på flere sider, også Endringsmeldinger, og utskrift av en fersk utbetaling før og etter skatt, helst også en fersk kvitteringsslipp. Har du pensjoner fra pensjonskassen/andre må du ta med de brevene du har fått fra pensjonskassen/andre som du fikk før første pensjon.

 

NB: Alt for mange gjør ikke gode nok forberedelser. Da blir pensjonsberegningen deretter.
 
                                                             Hilsen Harald Engelstad