Last ned utskriftsvennlig utgave her

 

 

 

HUSKELISTE – PRIVAT SEKTOR                                                                 Oslo, våren 2019

 

Dette bør du ta med til Seniorkurset om du ønsker en konsultasjon med pensjonsberegning.

 

1.Pensjonsberegning fra NAV: Alderspensjon og AFP privat sektor: framtidig beregning – uttak 62 år.
2. Pensjonsberegning fra NAV: Alderspensjon og AFP privat sektor: framtidig beregning – uttak 67 år.
3. Siste pensjonsforsikringsbrev/saldooppgave fra arbeidsgivers tjenestepensjon.
4. Siste fripolisebrev og pensjonskapitalbevis fra tidligere private arbeidsforhold.
5. Siste skriv fra offentlig tjenestepensjon for oppsatt pensjon.
6. Fersk lønnsslipp
7. Siste skriv fra forsikringsselskap/andre om egenbetalte pensjoner (IPA,IPS mv).
8. Skatteoppgjør og Utskrift av grunnlag for skatt 2017. NB: To dokumenter (2018 når den kommer)
9. Dersom du alt har en løpende pensjon i dag: ta med alt du har fått av papirer.

 

Forklaringer:

-1 og 2. Du må selv kontakte NAV: Logg den inn på nav.no, videre Din pensjon, klikk på Pensjonskalkulator, følg alle anvisningen for deg som jobber i privat sektor, og print ut det du vil ha oversikt over (klikk på detaljer og skriv ut). Hvert dokumnet er på ca 10 sider og skal vise årlig opptjening av pensjonspoeng og eventuell pensjonsbeholdning fra du begynte å tjene penger. Be også om å få ut tjenestepensjon på samme skriv (ved 67 år). DU kan ta ut flere beregninger med forskjellig uttaks/pensjoneringsaldre. Om du trenger hjelp så ring NAV på 55 55 33 34. Disse beregningene er de viktigste du tar med til kurset. Alle må ha med minst en variant.

 

 

3.  Alle får minst ett slikt skriv i året per post /eller på nett. Alle bedrifter har forskjellige ordninger, og du kan ha flere typer pensjonsordninger. Studer skrivene og ta med de som har med tall om hva du får i alderspensjon ved 67 år (ytelsesordning) eller hva du har i pensjonsbeholdning (innskuddsordning) ved siste oppgave. Er du over 60 år bør det følge med såkalte prognoser for tidlig uttak (uttak 62, 63 år osv.).

 

4. Alle som har slike rettigheter får nytt skriv hvert år. Ta med de siste. Sjekk på norskpensjon.no

 

5. Har du minst 3 år i offentlig sektor har du rett på oppsatt pensjon. Har du ikke fått skriv nylig, så ring og be om å få vite 1: summert medlemstid, 2: oppjustert pensjonsgrunnlag og 3: gjennomsnittlig deltid.

 

6. Forsøk å finne /laste ned en vanlig måned, ikke juni eller desember.

 

7. Bare aktuelt om du har kjøpt slike forsikringer tidligere.  (Kan også finnes på norskpensjon.no)

 

8. Du må ikke forveksle med skattekort som ikke kan brukes. Du skal ha lavere skatt på pensjonene enn det du har i skatt på lønn i dag. Merk at det er to dokumenter, som alle har fått tilsendt fra Kemneren, eller du må laste ned fra Altinn.

 

9. Dette er bare aktuelt om du
- har tatt ut alderspensjon fra folketrygden etter fylte 62 år
- har etterlattepensjon /pensjon til gjenlevende eller uførepensjon fra folketrygden
- har ektefellepensjon eller uførepensjon fra offentlig eller privat ordning.
I slike tilfeller må du ta med «Vedtaksbrev» fra NAV. Ta med hele brevet på flere sider, også Endringsmeldinger, samt utskrift av fersk utbetaling før og etter skatt. Har du pensjoner fra privat/offentlig /andre enn NAV må du ta med de brevene du har fått derifra.

 

NB: Alt for mange gjør ikke gode nok forberedelser. Da blir pensjonsberegningen deretter.

                                                           Hilsen Harald Engelstad