Last ned utskriftsvennligutgave her

 

 

Program Seniorkurs 2019 - Offentlig

 

                        Seniorkurs for offentlig ansatte – 2-dagers kurs.  

1.dag (onsdag) Kaffe og kake serveres på hotellet fra kl. 09.30

08.30               Fellestransport fra Oslo S (Mellom Hotell Opera og Oslo S) for dem som har bestilt plass.

10.00-10.15    Åpning og presentasjon ved kursleder. Kursboka (sisteutgaven av Pensjonsboka) deles ut.

10.15.12.00     Pensjoner og pensjonistøkonomi ved pensjonsrådgiver Harald Engelstad, Oslo

                        Oversikter over de tre pensjonsområdene Folketrygden, AFP og tjenestepensjon.                       

                        Alderspensjoner fra folketrygden og tjenestepensjon, AFP, samordning, levealderjustering.

Betydningen for samlet pensjonen om man tar ut folketrygden på toppen av lønn.
Nedtrapping til deltid med delvis AFP. Hvordan deltid slår ut på pensjonene.

Nye samordningsregler for kull 1954-1962.

Nye regler for samordning når man jobber mellom 67 og 70 år.

Ta med pensjonspapirene til timen (Se skrivet: Huskeliste)

12.0    – 13.00  Lunsj.

13.00 – 16.00 Pensjoner og pensjonistøkonomi fortsetter ved pensjonsrådgiver H. Engelstad

Når man jobber lengre enn 67 år. Uførepensjoner.

Pensjon og livssituasjon / etterlattepensjoner.

Private pensjoner. Fripoliser. Om å bruke boligen/formuen som pensjon. Gjeld i moden alder.

17.30 - 18.45  Omvisning i Søsterkirkene (Åpent tilbud til interesserte).

16.00 – 19.00  Konsultasjoner med pensjonsrådgiveren. (individuell undervisning)

                        Hver fullt betalende kursdeltaker får 45 min. til disposisjon med eventuell ledsager. Du kan f.eks 

få forhåndsberegnet samlet pensjon før og etter skatt fra 62, 65 og fra 67 år, nedtrapping med AFP, uførepensjon, etterlattepensjon, folketrygd på toppen av lønn. Tiden rekker normalt til 2-4 pensjonsalternativer om du har med nok dokumentasjon. Om tiden strekker til kan litt tid benyttes til eventuell ledsagers pensjon.  Se Huskelisten om hva du må ta med.

19.00               Middag.

20.00 -             Konsultasjonene fortsetter utover kvelden, alfabetisk etter deltakerlisten.

 

2.dag (torsdag)

09.00 – 09.45  Pensjoner og pensjonistøkonomi fortsetter ved pensjonsrådgiver Harald Engelstad

Spørsmål fra dagen før. Uklarheter. Repetisjoner. Skatt på pensjon. Pensjon og utlandet.

10.00-12.00    Aktuell jus i eldre år ved advokat Kjell Morten Méd, Oslo

Arv, skifte, testament, felleseie og særeie, forskudd på arv, kausjon, avhending av bolig. Hvilke rettigheter har man i uskiftet bo? Samboerskap eller gjengifte? Spørretime på slutten av dagen.
Hver kursdeltaker får et kompendium/sammendrag: «Juridiske emner» av adv. Med

12.00 – 13.00  Lunsj

13.00 – 15.00  Aktuell jus i eldre år fortsetter.

10.00 -            Konsultasjonene med pensjonsrådgiveren fortsetter parallelt med undervisningen

15.15               Avgang med fellestransport.

 

Frokost serveres torsdag og fredag fra kl 07.30. Det blir en kaffepause før og etter lunsj hver kursdag.