Last ned utskriftsvennlig utgave her

 

       

Program Seniorkurs 2019 - Privat

 

                        Seniorkurs for privat ansatte – 2-dagers kurs.  

1.dag (onsdag) Kaffe og kake serveres på hotellet fra kl. 09.30

08.30               Fellestransport fra Oslo S (mellom Hotell Opera og Oslo S) for dem som har bestilt plass.

10.00-10.15    Åpning og presentasjon ved kursleder. Kursboka (sisteutgaven av Pensjonsboka) deles ut.

10.15.12.00     Pensjoner og pensjonistøkonomi ved pensjonsrådgiver Harald Engelstad, Oslo

Oversikter over de tre pensjonsområdene: folketrygden, AFP og tjenestepensjon.
Pensjoner fra Folketrygden, AFP–privat sektor, pensjoner fra privat tjenestepensjonsordning.

Hva betyr det for pensjonene om du tar ut pensjonene tidlig, eventuelt på toppen av lønn,

eller venter med å ta ut pensjonene til du slutter helt i arbeidslivet?
Betydningen for pensjonene om man slutter tidlig, trapper ned eller jobber lenge.
Ta med pensjonspapirene til timen (Se skrivet: Huskeliste for privat sektor)

12.00-13.0        Lunsj.

13.00-16.00    Pensjoner og pensjonistøkonomi fortsetter ved pensjonsrådgiver H. Engelstad

Uførepensjoner.  Ektefellepensjoner.
Fripolise, oppsatt pensjon, private pensjoner.

Om å bruke boligen/formuen som pensjon. Gjeld i moden alder. Pensjon i utlandet.

17.30-18.45    Omvisning i Søsterkirkene (Åpent tilbud til interesserte).

16.00-19.00    Konsultasjoner med pensjonsrådgiveren. (individuell undervisning)

                        Hver fullt betalende kursdeltaker får 45 min. til disposisjon, med eventuell ledsager. Du kan

få forhåndsberegnet samlet pensjon før og etter skatt fra 62 og fra 67 år, folketrygd på toppen av lønn mv. Tidlig og utsatt uttak av ny AFP. Tiden rekker normalt til 2-4 pensjonsalternativer om du har med nok dokumentasjon. Om tiden strekker til kan litt tid benyttes til eventuell ledsagers pensjon.  Se Huskelisten om hva du må ta med. (Helt avgjørende for beregningene)

19.00               Middag.

20.00 -            Konsultasjonene fortsetter utover kvelden, alfabetisk etter deltakerlisten.

 

2.dag (torsdag)

09.00 - 09.45  Pensjoner og pensjonistøkonomi fortsetter ved pensjonsrådgiver Harald Engelstad

Spørsmål fra dagen før. Uklarheter. Repetisjoner.
Skatt på pensjon.

10.00 - 12.00  Aktuell jus i eldre år ved advokat Kjell Morten Méd, Oslo

Arv, skifte, testament, felleseie og særeie, forskudd på arv, kausjon, avhending av bolig. Hvilke rettigheter har man i uskiftet bo? Samboerskap eller gjengifte?  Spørretime med advokaten på slutten av dagen. Alle får et kompendium/sammendrag: «Juridiske emner» av adv.Med

12.00 – 13.00  Lunsj
13.00 – 15.00 Aktuell jus i eldre år fortsetter ved advokat Kjell Morten Med

10.00 -            Konsultasjonene med pensjonsrådgiveren fortsetter parallelt med undervisningen.

15.00               Slutt
                        15.15. Fellestransporten returnerer til Oslo S.

 

 

 

Frokost serveres torsdag og fredag fra kl 07.30. Det blir en kaffepause før og etter lunsj hver kursdag.