SENIORKURS PÅ HOTELL HADELAND

2019

Undertegnede har over 30 års erfaring med denne type kurs. I snart 25 år har vi tilbudt åpne seniorkurs på Hotell Hadeland for ansatte i privat og offentlig sektor. Vår pensjonsekspert har forhåndsberegnet pensjonene til over 20.000 ansatte i offentlig og privat sektor – før og etter skatt - de siste 25 årene. Vi påstår at du får den grundigste pensjonssjekken på våre kurs.  Etter avtale med din arbeidsgiver kan du melde deg på et av våre seniorkurs, for å stå bedre rustet til hva du vil gjøre framover – enten du vil jobbe lengst mulig, trappe ned eller slutte tidlig i jobben. Fordi det er blitt så store forskjeller på pensjonsordningene i de to sektorer, har vi delt kursene deretter.  

 


Våre seniorkurstilbud til offentlig ansatte i 2019 - født før 1963

 

  Våren 2019   Høsten 2019
   
  06 - 07  februar   18 - 19  september
  24 - 25  april   06 - 07  november
   
       

 

2-Dagers kursprogram for offentlig ansatte

Huskeliste (hva du må ta med til kurset) - offentlig sektor

 

Dette kurstilbudet gjelder deg som jobber i offentlig sektor eller halvoffentlige virksomheter som har offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP. Du er medlem i SPK (Statens pensjons-kasse), KLP eller andre offentlige pensjonskasser. Du hører også til offentlig sektor om din arbeidsplass har privat karakter, men tjenestepensjonen er offentlig (samordningspliktig).

Priser i 2019: 2-dagers kurs 9.995 kr.

Prisene dekker

 

·       Kursprogrammet,

·   Hotelloppholdet,

·   Konsultasjon - 45 minutter med pensjonsrådgiver som beregner samlede pensjoner(flere alternativer) før og etter skatt,

·   Pensjonsboka og

·   Kompendium fra jus-delen. 

MELD DEG PÅ HER


Våre seniorkurstilbud til privat ansatte i 2019

 

  Våren 2019   Høsten 2019
   
  13 - 14  mars   09 - 10  oktober
  22 - 23 mai   27 - 28 november
       
       

 

2-Dagers kursprogram for privatansatte/næringsdrivende

Huskeliste (hva du må ta med til kurset) - privat sektor

Dette kurstilbudet gjelder deg som jobber i privat sektor. Dette gjelder også om din arbeidsplass har offentlig karakter, og har hatt offentlig tjenestepensjon tidligere, men har privat tjenestepensjon i dag. Telenor-ansatte er for eksempel i denne gruppen.  Kurstilbudet gjelder alle som arbeider i privat sektor, uansett hva slags type privat tjenestepensjon arbeidsgiver har (ytelsesordning eller innskuddsordning) og uavhengig av om du har AFP på jobben eller ikke. Også næringsdrivende er velkomne til å delta på disse kursene.

Priser i 2019: 2-dagers kurs 9.995 kr.

Prisene dekker

 

·       Kursprogrammet,

·   Hotelloppholdet,

·   Konsultasjon - 45 minutter med pensjonsrådgiver som beregner samlede pensjoner(flere alternativer) før og etter skatt,

·   Pensjonsboka og

·   Kompendium fra jus-delen. 

      MELD DEG PÅ HER


                                                                         

Hva får du på et Seniorkurs?

presentasjon

·      2 dager med undervisning om pensjon og jus

·   45 minutter privat konsultasjon med pensjonsekspert Harald Engelstad som går gjennom alle dine pensjonsrettigheter og forhåndsberegner hvordan du kommer ut netto etter skatt, etter dine pensjoneringsønsker.

·   Sisteutgaven av Pensjonsboka av Harald Engelstad (ca 500 sider)

·   Sisteutgaven av Kompendium Juridiske emner av Advokatfirmaet Med (100 s.)

·   Hotelloppholdet på Hotell Hadeland, inklusiv måltider

Kurset er et tilbud til folk som nærmer seg pensjonering.  De viktigste emnene er pensjon og jus. Enten du vil jobbe lengst mulig, trappe ned eller slutte tidlig, vil du ha stor nytte av dette kurset. Av pensjonsrådgiveren får du forklart hvordan pensjonssystemet fungerer på en forståelig måte. Det kreves ingen forkunnskaper.  Etter kurset kan du bedre tilpasse de nye pensjonsmulighetene til din livssituasjon.  Du får også en privat konsultasjon med pensjonsrådgiveren som en del av kursprogrammet (se nedenfor).  Advokaten forklarer de viktigste reglene omkring arv, skifte, testament, om å sitte i uskiftet bo m.v.

forsamling

 

consultation

Du får en grundig pensjonsjekk.

Vi er kjent for å ha den grundigste pensjonssjekken.  Du får 45 minutter med pensjonsrådgiveren i løpet av kurset. Han går først igjennom alle de pensjonspapirene du har tatt med til kurset (se Huskeliste for henholdsvis offentlig og privat sektor). Deretter lytter han til dine ønsker og beregner hvordan du kommer ut i samlede pensjoner før og etter skatt med de nye pensjonsreglene, enten du vil jobbe lenge, trappe ned eller slutte tidlig, ta ut dine pensjoner tidlig mens du fortsatt er i arbeid, eller vente til du slutter. Han kan også gi deg noen ideer om “hva som lønner seg” i forhold til den livssituasjonen du befinner deg i, og han kan også forklare de pensjonsskrivene du har tatt med.  Har du med ledsager kan noe av konsultasjonstiden benyttes til din partner. For å sikre alle som betaler full pris 45 minutter må vi la konsultasjonene gå ut over kveldene og dels parallelt med undervisningen til advokaten.

Harald Engelstad har beregnet pensjonen til over 20.000 ansatte i offentlig og privat sektor de siste 25 årene.  Du finner neppe en bedre kvalifisert person på noe annet seniorkurs.